Historické okénko

Beton se stal jedním z nejdůležitějších stavebních materiálů v moderní historii. Tento silný a odolný materiál se používá k výstavbě budov, mostů, silnic, přehrad a mnoha dalších struktur. V České republice se beton poprvé objevil na Karlově mostě, který byl postaven v 15. století.

V roce 2008 vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze prozkoumali původní zdivo mostu a zjistili, že stavitelé použili osvědčené stavební postupy a fyzikální vlastnosti výplňového zdiva, které odpovídají moderním, takzvaným lehkým konstrukčním betonům.

Na konci 19. století se na beton stále nahlíželo jako na materiál, který se hodí tak leda pro průmyslovou výstavbu, na stavby domů byl příliš hrubý a obyčejný. První betonový most byl postaven v Praze v roce 1896. Tento most přes Rokytku v pražské čtvrti Libeň, dodnes slouží jak pro silniční, tak pro tramvajovou dopravu. V běžném stavebnictví se beton poprvé použil v roce 1912 pro zpevnění základů budovy Akademie věd v Praze.

Beton se začal používat i při výstavbě přehrad. První betonovou hráz na naší půdě byla postavena na řece Dyji v roce 1934. Tato přehradní hráz vytvořila v hezké členité a lesnaté krajině přehradní jezero s délkou asi třicet kilometrů. Společně s přehradou Březová u Karlových Varů se jednalo o první betonovou gravitační hráz v našich zemích a v době dokončení se Vranovská přehrada stala také největší vodní nádrží v tehdejším Československu.