Jak betonovat základy

V tomto článku Vás seznámíme s problematikou betonování základů, jaké má betonování základů jednotlivé kroky a jak to udělat co nejefektivněji.

 

1. Výkop

Před výkopem základů je důležité vytyčit si rohy a nulový bod, podle kterého si za pomocí nivelačního zařízení později určíte výškovou úroveň spodní stavby. Následně se všechny spojnice rohů vysypou vápnem pro lepší orientaci při práci s bagrem. V případě hlubšího výkopu jej můžete zajistit pažením před možným sesuvem půdy.

 

2. Příprava betonových pasů

Výkop vysypeme štěrkem cca 10 cm, pro lepší odvodnění a přilnavost betonu. Na štěrk položíme zemnící pásky. Návrh výztuže základových pasů ovlivňuje více faktorů - únosnost základové půdy, velikost stavby a její konstrukční systém (zděná stavba nebo dřevostavba).

 

3. Betonování základů

Jak nejefektivněji vybetonovat základy? Zvolit betonáž z betonárny nebo vlastními silami "po domácku"? V souvislosti se stále se zrychlujícím tempem výstavby a pracovní vytížeností lidí je lepší volbou beton z betonárny. Ušetříte tím jak čas, tak peníze, ale co je hlavní máte zaručenou kvalitu požadovaného betonu. Při ručním míchání v míchačce nedocílíme patřičné kvality a každá várka betonu je unikát. Jak probíhá samotná betonáž?


Beton vylijeme do úrovně výkopu. Důležité je nezapomenout na rozvod odpadu, vody a elektriky mezi základovými pasy a následné opískování. Poté pomocí bednících tvárnic nebo šalovacích desek vytvoříme základové pasy, které zpevníme výztuží a prolijeme betonem. Výztuž nám slouží pro spojení jednotlivých vrstev spodní stavby (podkladového betonu, bednících tvárnic a základové desky). Do místa pod základovou deskou rozprostřeme drcené kamenivo, které následně zhutníme. Připravíme prostupy přes budoucí základovou desku a umístíme kari sítě tak, aby bylo zajištěno jejich dostatečné krytí v základové desce. Tuto výztuž provážeme z výztuží, která nám přečnívá ze základových pasů. Následně provedeme šalování do výšky základové desky. Posledním krokem je doprava betonu pomocí domíchávače a následná betonáž základové desky včetně zhutnění betonu výškového urovnání.

 

Chystáte se na základy? Objednejte si beton ještě dnes!