Základy

Mezi nejčastější důvody proč dělat právě betonové základy patří tvrdost, únosnost, odolnost a snadné vytvoření tohoto typu opory pro veškeré druhy staveb. Pojďme se společně podívat na dva důležité pojmy: základové pásy a ztracené bednění.

Základové pásy

Základové pásy jsou nejčastějším využívaným typem zakládání rodinných domů. Používají se pro založení stěnových i skeletových konstrukčních systémů. Základový pás tvoří souvislý nosník s průřezem, který má tvar obdélníkový, stupňovitý, žebrový. Šířka základových pásů závisí na statického výpočtu na základě únosnosti podloží.

Ztracené bednění

Ztracené bednění představují tvarovky tvořené z vibrolisovaného betonu, které mají uvnitř dutinu určenou pro vylití betonem a protažení ocelových výztuží. Tvarovky se vyrábí se zámky, a tak do sebe při skládání a navazování skvěle zapadnou a nevytváří viditelnou spáru.

Ico Rychlost@2x

PEVNOSTNÍ TŘÍDA

C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, C 35/45

Ico Rychlost@2x

VLIV PROSTŘEDÍ

X0, XC, u chemicky agresivního prostředí XA

Ico Rychlost@2x

Pevností třídu betonu a vliv prostředí najdete ve Vaší projektové dokumentaci. Za výběr betonu zodpovídá vždy kupující. 

zaklady.jpg

Poznámky

  • Záleží na skladbě terénu, spodních vodách, geologickém zatížení pozemku
  • Nezámrzná hloubka je od 60 cm a hlouběji
  • Při zámrzné hloubce je potřeba použít beton, který odolá průsaku spodní vody do konstrukce a tím zabrání zmrznutí vody a poškození betonu

V čem se liší vlivy prostředí?

  • Beton uvnitř budov s velmi nízkou vlhkostí vzduchu.
  • Beton základů bez výztuže v prostředí bez vlivu mrazu.
  • Beton bez výztuže uvnitř budov.
  • Beton chráněný před účinky vnějšího prostředí vrstvou izolace nebo vrstvou jiného stavebního materiálu, který zabrání vnějšímu prostředí přístupu k betonu (např. beton do ztraceného bednění), tato izolace/vrstva musí zajistit plánovanou životnost betonu.

XC1 - beton uvnitř budov s nízkou vlhkostí vzduchu, beton trvale ponořený ve vodě, části staveb uvnitř budov se střední vlhkostí vzduchu (včetně kuchyní, koupelen a prádelen v obytných budovách).

XC2 - povrch betonu vystavený dlouhodobému působení vody, většina základů, části vodojemů.

XC3 - beton uvnitř budov se střední nebo velkou vlhkostí vzduchu, venkovní beton chráněný proti dešti, části staveb, ke kterým má často nebo stále přístup venkovní vzduch, například: haly, vnitřní prostory s velkou vlhkostí vzduchu (kuchyně pro hromadná stravování, lázně, prádelny, veřejné a kryté bazény, stáje a chlévy).

XC4 - povrchy betonu ve styku s vodou, které nejsou zahrnuty ve stupni vlivu prosteřdí XC2, vnější části staveb z betonu přímo vystaveného srážkám.

XD1 - povrchy betonů vystavené chloridům rozptýleným ve vzduchu, stavební části dopravních ploch, jednotlivé garáže.

XD2 - plavecké bazény, beton vystavený působení průmyslových vod obsahujících chloridy.

XD3 - části mostů vystavené postřikům obsahujícím chloridy, vozovky, betonové povrchy parkovišť, části mostů a inženýrských staveb vystavené postřikům obsahujícím chloridy.

XF1 - svislé betonové povrchy vystavené dešti a mrazu.

XF2 - svislé betonové povrchy silničních konstrukcí vystavené mrazu a rozmrazovacím prostředkům rozptýleným ve vzduchu, pokud nespadají do prostředí XF4.

XF3 - vodorovné betonové povrchy vystavené dešti a mrazu, otevřené nádrže na vodu, části staveb v zóně kolísání hladiny sladké vody, přelivná tělesa vodních staveb.

XF4 - vozovky a mostovky vystavené rozmrazovacím prostředkům, betonové povrchy vystavené přímému postřiku rozmrazovacími prostředky a mrazu, omývaná část staveb v moři vystavená mrazu, lapoly a nádrže u komunikací, betonová svodidla.

XA1 - beton vystavený rostlé zemině a podzemní vodě, nádrže čistíren odpadních vod, jímky odpadních vod (žumpy, septiky).

XA2 - beton vystavený rostlé zemině a podzemní vodě, části staveb v půdách agresivních vůči betonu.

XA3 - beton vystavený rostlé zemině a podzemní vodě, průmyslové čistírny odpadních vod s chemicky agresivními vodami, základy staveb, sklady chemických rozmrazovacích látek a umělých hnojiv, silážní jámy a krmné žlaby v zemědělství, chladicí věže s odvodem kouřových plynů.

XM1 - nosné vyztužené nebo nevyztužené průmyslové podlahy pojížděné vozidly s pneumatikami, žlaby akvaduktů.

XM2 - nosné vyztužené nebo nevyztužené průmyslové podlahy pojížděné vozidly s pneumatikami nebo celogumovými koly vysokozdvižných vozíků, stěny a dna kanálů, jezové pilíře a tělesa jezů.

XM3 - nosné vyztužené nebo nevyztužené průmyslové podlahy pojížděné vozidly ocelovými nebo umělohmotnými koly vysokozdvižných vozíků, plochy pojížděné pásovými vozidly, vodní stavby vystavené intenzivnímu proudění vody, např. vývařiště.

8 hlavních důvodů, proč si objednat náš beton

Ico Rychlost@2xOnline poradenství při výběru betonu

Ico Izolace@2xNejmodernější technika ve Zlíně

Ico Vyroba@2xLokalita blízko samotného centra Zlína

Ico Zaruka@2xBeton TAŠ-STAPPA je certifikovaný

Ico Pristup@2xPůsobnost ve Zlíně přes 20 let jako záruka kvality

Ico Naklady@2xObsloužených tisíce spokojených zákazníků

prevzetiNabízíme i kamenivo 

Ico Naklady@2xIndividuální přístup ke každému zákazníkovi