Obrubníky a chodníky

Obrubníky jsou prefabrikované dílce, které k oddělení okolní rostlinstvo od chodníků, silniční komunikace od chodníku či okolní vegetace. Správné zabetonování obrubníků tvoří základ pro následnou pokládku dlažby nebo vylití vyměřené plochy betonem nebo asfaltem. Pro betonování obrubníků a chodníků platí ve směs stejná pravidla.

Ico Rychlost@2x

PEVNOSTNÍ TŘÍDA PRO CHODNÍKY // SILNICE

C 12/15, C 16/20 // C 20/25, C 25/30

Ico Rychlost@2x

VLIV PROSTŘEDÍ

X0, XC

Ico Rychlost@2x

Pevností třídu betonu a vliv prostředí najdete ve Vaší projektové dokumentaci. Za výběr betonu zodpovídá vždy kupující. 

obdrubniky.jpg

Poznámky

  • Pro účely chodníků se nejčastěji používá cementový potěr o velikosti (frakci) kameniva do 4 mm, 8 mm a 16 mm
  • Pro účely silniční se nejčastěji používá nekonstrukční beton pro dopravní komunikace, který odolává soli a mrazům

V čem se liší vlivy prostředí?

  • Beton uvnitř budov s velmi nízkou vlhkostí vzduchu.
  • Beton základů bez výztuže v prostředí bez vlivu mrazu.
  • Beton bez výztuže uvnitř budov.
  • Beton chráněný před účinky vnějšího prostředí vrstvou izolace nebo vrstvou jiného stavebního materiálu, který zabrání vnějšímu prostředí přístupu k betonu (např. beton do ztraceného bednění), tato izolace/vrstva musí zajistit plánovanou životnost betonu.

XC1 - beton uvnitř budov s nízkou vlhkostí vzduchu, beton trvale ponořený ve vodě, části staveb uvnitř budov se střední vlhkostí vzduchu (včetně kuchyní, koupelen a prádelen v obytných budovách).

XC2 - povrch betonu vystavený dlouhodobému působení vody, většina základů, části vodojemů.

XC3 - beton uvnitř budov se střední nebo velkou vlhkostí vzduchu, venkovní beton chráněný proti dešti, části staveb, ke kterým má často nebo stále přístup venkovní vzduch, například: haly, vnitřní prostory s velkou vlhkostí vzduchu (kuchyně pro hromadná stravování, lázně, prádelny, veřejné a kryté bazény, stáje a chlévy).

XC4 - povrchy betonu ve styku s vodou, které nejsou zahrnuty ve stupni vlivu prosteřdí XC2, vnější části staveb z betonu přímo vystaveného srážkám.

XD1 - povrchy betonů vystavené chloridům rozptýleným ve vzduchu, stavební části dopravních ploch, jednotlivé garáže.

XD2 - plavecké bazény, beton vystavený působení průmyslových vod obsahujících chloridy.

XD3 - části mostů vystavené postřikům obsahujícím chloridy, vozovky, betonové povrchy parkovišť, části mostů a inženýrských staveb vystavené postřikům obsahujícím chloridy.

XF1 - svislé betonové povrchy vystavené dešti a mrazu.

XF2 - svislé betonové povrchy silničních konstrukcí vystavené mrazu a rozmrazovacím prostředkům rozptýleným ve vzduchu, pokud nespadají do prostředí XF4.

XF3 - vodorovné betonové povrchy vystavené dešti a mrazu, otevřené nádrže na vodu, části staveb v zóně kolísání hladiny sladké vody, přelivná tělesa vodních staveb.

XF4 - vozovky a mostovky vystavené rozmrazovacím prostředkům, betonové povrchy vystavené přímému postřiku rozmrazovacími prostředky a mrazu, omývaná část staveb v moři vystavená mrazu, lapoly a nádrže u komunikací, betonová svodidla.

XA1 - beton vystavený rostlé zemině a podzemní vodě, nádrže čistíren odpadních vod, jímky odpadních vod (žumpy, septiky).

XA2 - beton vystavený rostlé zemině a podzemní vodě, části staveb v půdách agresivních vůči betonu.

XA3 - beton vystavený rostlé zemině a podzemní vodě, průmyslové čistírny odpadních vod s chemicky agresivními vodami, základy staveb, sklady chemických rozmrazovacích látek a umělých hnojiv, silážní jámy a krmné žlaby v zemědělství, chladicí věže s odvodem kouřových plynů.

XM1 - nosné vyztužené nebo nevyztužené průmyslové podlahy pojížděné vozidly s pneumatikami, žlaby akvaduktů.

XM2 - nosné vyztužené nebo nevyztužené průmyslové podlahy pojížděné vozidly s pneumatikami nebo celogumovými koly vysokozdvižných vozíků, stěny a dna kanálů, jezové pilíře a tělesa jezů.

XM3 - nosné vyztužené nebo nevyztužené průmyslové podlahy pojížděné vozidly ocelovými nebo umělohmotnými koly vysokozdvižných vozíků, plochy pojížděné pásovými vozidly, vodní stavby vystavené intenzivnímu proudění vody, např. vývařiště.

8 hlavních důvodů, proč si objednat náš beton

Ico Rychlost@2xOnline poradenství při výběru betonu

Ico Izolace@2xNejmodernější technika ve Zlíně

Ico Vyroba@2xLokalita blízko samotného centra Zlína

Ico Zaruka@2xBeton TAŠ-STAPPA je certifikovaný

Ico Pristup@2xPůsobnost ve Zlíně přes 20 let jako záruka kvality

Ico Naklady@2xObsloužených tisíce spokojených zákazníků

prevzetiNabízíme i kamenivo 

Ico Naklady@2xIndividuální přístup ke každému zákazníkovi