Lidé ve firmě TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.


Jan Trněný

ředitel střediska beton a kamenivo

Obchod a reklamace kamenivo, nákup a doprava surovin a technologií, servis, řízení lidských zdrojů.

Daniel Tkáč

jednatel společnosti

Řízení ekonomiky a marketingu firmy.


Ing. Alexandr Bangievský

ekonomický ředitel

Vedení ekonomických a finančních záležitostí společnosti a správa nemovitostí.

Andrea Zábojníková

asistentka jednatele

Administrativa.


Mgr. Petr Fuchs

vedoucí střediska výroby PURLIVE

Řízení lidských zdrojů. Nákup surovin a technologií, servis.

Dušan Hornáček

jednatel

Jednatel společnosti TAŠ-STAPPA betonpumpy.

Jiří Ratajský

ředitel střediska systémů PURLIVE

Vývoj, technologie, cenové nabídky, kupní smlouvy, marketing, nákup surovin a reklamace PURLIVE.

Bronislav Kořínek

vedoucí prodeje betonu

Vedoucí prodeje betonu – obchod beton, reklamace beton.

Marcela Vachunková

asistentka prodeje

Asistentka prodeje.


Zdeňka Tkáčová

dispečerka prodeje kameniva Prštné

Přijímání objednávek kameniva Prštné.


Michal Heger

dispečer prodeje betonu

Dispečer prodeje betonu – přijímaní objednávek na beton, fakturace betonu, vyhotovení atestů na beton.

Jaroslav Petřík

dispečer prodeje betonu

Dispečer prodeje betonu – přijímaní objednávek na beton, fakturace betonu.

Ivana Utinková

dispečerka prodeje kameniva Louky

Přijímání objednávek na kamenivo a fakturace prodeje kameniva.

Jitka Netušilová

dispečerka prodeje kameniva Louky

Přijímání objednávek na kamenivo a fakturace PURLIVE.

Veronika Kavečková

nákup surovin pro výrobu

Zadávání dat do informačního systému Helios.

Hana Studená

hlavní účetní

Vedení účtárny, pokladna a mzdová účtárna.

Jana Gruníková

účetní

Účetní.

Ing. Jiří Voves

technolog betonu

Navrhování receptur pro výrobu betonu a certifikace.

Jan Jurnečka

ekolog společnosti

Ekolog společnosti.